W dniach 11-13 czerwca Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi wziął udział w III Krajowych Dniach Pola w Poświętnem

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi jest jednym z największych ośrodków kultury wiejskiej w Polsce. Dlatego jest to takie miłe miejsce na zorganizowanie dnia w terenie.

W tym roku Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zorganizował III Ogólnopolski Dzień Polowy we wsi Poświętne. Celem wydarzenia było rozwijanie wiedzy lokalnej w celu poprawy jakości obecnych i przyszłych warunków pracy w kraju. Przyciągnęło około 300 uczestników z całej Polski, w tym nauczycieli, uczniów i rodziców mieszkających na tym terenie.

Poświętne to najmniejsza osada w województwie białostockim i jedna z najstarszych wsi w Polsce. Znajduje się na prawym brzegu Wisły iw niewielkiej odległości od Niemna (lewy brzeg). Przez większość swojej historii Poświętne było małą wsią, liczącą mniej niż 1000 mieszkańców.

Pierwsza poczta powstała w 1898 roku przy głównym wjeździe do Poświętnego. W 1915 r., w czasie I wojny światowej, weszło w skład powiatu Przemysławie (wówczas zwanego ostrowskim), a po II wojnie światowej w województwie warszawskim (1945-1956). W latach 1949-1952 Poś

Dni Narodowe są ważną częścią polskiej kultury narodowej od XVII wieku. Skupiają ludzi żyjących na wsi i związanych z narodowymi tradycjami, obyczajami i kulturą.

Konferencja ta zgromadziła ponad 150 uczestników z różnych organizacji, którzy przybyli, aby podzielić się swoją wiedzą na temat wszystkich aspektów tych dni, ich roli w naszej przyszłości jako narodu i przedyskutować, jak dostosować się do tego zjawiska.

Podczas Ogólnopolskich Dni Pola w Poświętnem Instytut brał udział w zajęciach organizacyjnych przez trzy dni.

Święto Narodowe to bardzo ważny dzień w polskiej kulturze. To początek polskiej historii.

14 i 15 sierpnia Polacy wyjeżdżają na wieś na tradycyjne uroczystości. Częścią tej tradycji są Dni Narodowe.

W Polsce dni narodowe są bardzo ważną częścią życia kulturalnego kraju. Dlatego wypada tylko, aby zarówno firmy, jak i osoby prywatne brały udział w obchodzeniu tych świąt i jak najczęściej je przestrzegały.

Tematem Ogólnopolskich Dni Pola już trzeci rok z rzędu było „Wiejskie życie”.

Tereny wiejskie wypełnione są dziećmi i młodzieżą, co nie musi oznaczać, że wszyscy są bogaci lub zamożni. Dla nich życie musi mieć jakiś sens, a jednocześnie muszą mieć szansę na szczęście i czerpanie inspiracji z innych ludzi. W tym sensie ważne jest, aby rodzice nie tylko wiedzieli, czego chcą ich dzieci, ale także czego potrzebują, a czego jeszcze nie mają – ale nie zawsze było to możliwe w minionych latach

Uczestnicy III Ogólnopolskich Dni Pola w Poświętnem zostali poproszeni o przedstawienie swoich najlepszych pomysłów na tegoroczne wydarzenia, które odbędą się w dniach 23-26 czerwca. Wydarzenie jest okazją do zaprezentowania innowacyjnych usług i metod rozwoju wsi, zwiększania dochodów wsi i wzmacniania społeczności w naszym regionie.

Zobacz tegoroczne atrakcje podczas święta wsi

Polacy kochają swój kraj, polską wieś. Obchodzą święta narodowe i mają w oficjalnym kalendarzu jedne ze swoich największych festiwali.

Jedną z najpopularniejszych atrakcji podczas tych uroczystości są spadające skały. Podczas festiwalu można je zobaczyć, jak lecą z nieba, a spadając na ziemię tworzą fajny spektakl. Ci, którzy mają szczęście, że tam są, mają szansę dostrzec ich spadających i zrobić zdjęcia lub filmy:

W tym roku samorządy i stowarzyszenia zorganizowały również wystawy, na których zwiedzający mogli wypróbować nowe urządzenia rozrywkowe, takie jak gogle VR czy festiwale muzyczne z zespołami na żywo. Kolejną atrakcją jest kino 4D, w którym uczestnicy mogą na krótki czas zmienić się w różne postacie i uzyskać wciągające wrażenia w prawdziwym świecie.

Aktualne dane można znaleźć w polskim kalendarzu świąt, który obejmuje wszystkie święta państwowe.

Related Post